Basiscursus Root Cause Analysis

In deze cursus maakt de cursist kennis met de basisbegrippen binnen de storingsanalyse techniek Root Cause Analysis. 

In de cursus ligt de nadruk op het ontwikkelen van het vermogen om bij een storing niet te snel een conclusie te trekken, maar eerst een stap terug te doen en de storing te onderzoeken. Dat betekent een verandering van mindset bij de deelnemers: de wens te veranderen van ‘branden blussen’ naar het doorvoeren van een structurele oplossing.
Desgewenst kunnen praktijkvoorbeelden uit het werkveld van de deelnemers als casus dienen voor het behandelen van de lesstof.

Aanmelden
 • null
  Draagvlak creëren
 • null
  Rust in de organisatie
 • null
  Waarnemen: wat is waar?
 • null
  Omschrijven van het probleem
 • null
  Gegevens verzamelen
 • null
  Bepaal mogelijke oorzaken
 • null
  Adviseer een oplossing of maatregel
 • null
  Rapporteren, borgen en vervolgen (PDCA)

Lestijden

15.30 – 17.00 uur Theorie en praktijk

Duur

10 klokuren, verdeeld over 5 (twee) wekelijkse lesdagen.

(in overleg andere mogelijkheden)

Kosten

Op aanvraag